top of page
what_we_do.jpg
 • Освіта

 • Охорона здоров’я

 • Екологія, охорона довкілля та захист тварин

 • Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим в наслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах

 • Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога

 • Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності

 • Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини

 • Наука і наукові дослідження

 • Спорт і фізична культура

 • Права людини і громадянина та основоположні свободи

 • Розвиток територіальних громад

 • Розвиток міжнародної співпраці України

 • Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України

 • Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні

 • Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Сфери нашої діяльності:

ЛАЙФ - по вашому запиту
може надати 

Грошову допомогу

Гуманітарну допомогу

Організувати соц.допомогу

bottom of page